PredajBylín.sk
vyhledat  

Informácie pre návštevníkov

Tieto stránky sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. S ohľadom na charakter ponúkaného tovaru a vzhľadom na rozsiahlosť problematiky využitia a použitia bylín majú všetky informácie uvedené na týchto stránkach u jednotlivých bylín len doplňujúci charakter a nemožno ich teda brať za smerodajné. Ponúkané byliny sú surovinami pre ďalšie použitie, takže u našich zákazníkov predpokladáme dobré znalosti získané z kvalitných zdrojov. Nepreberáme zodpovednosť za ich nesprávne použitie.

Obchodný poriadok PredajBylín.sk

Všeobecné ustanovenia

 • Tento obchodný poriadok definuje podmienky pre použitie stránok PredajBylín.sk, nákup tovaru na týchto stránkach, ako aj podmienky pre reklamáciu.
 • Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok ProdejBylin.cz je spoločnosť F-DENTAL Hodonín, s.r.o. so sídlom Polní 29, Hodonín 69501, zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou C42838, IČ 26306085, DIČ CZ26306085. DIČ a IČ DPH na Slovensku SK4020357572.
 • Prevádzka tohto obchodu sa riadi platnou legislatívou ČR a taktiež ponúkaný tovar je v súlade s platnými právnymi normami.
 • Sme platcami dane z pridanej hodnoty (DPH). Keďže sa zameriavame na maloobchod sú všetky ceny v našej ponuke uvádzané vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávka

 • Objednávku možno vykonať prostredníctvom internetového obchodu PredajBylín.sk
 • Objednávku môže urobiť iba osoba staršia ako 18 rokov.
 • Ihneď po vykonaní objednávky obdržíte jej kópiu na Váš e-mail.
 • Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s našim obchodným poriadkom a všetkými pravidlami uvedenými na tejto stránke.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcemu, ktorý v minulosti neodobral alebo riadne nezaplatil objednaný tovar. Taktiež si vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že tovar sa už nevyrába, nie je na sklade alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že nebudeme schopní Vami objednaný tovar vyexpedovať, Vás budeme okamžite kontaktovať na Váš e-mail alebo telefonicky. Ak je už tovar uhradený na náš účet, tak Vám najneskôr do 10 pracovných dní príslušnú čiastku zašleme späť na váš bankový účet.
 • Zákazník má právo objednávku stornovať do 4 hodín od odoslania objednávky, a to telefonicky na čísle +420 511 111 020, alebo e-mailom. Uvádzajte prosím vždy číslo objednávky.
 • Zákazník má právo vyžiadať si ku kupovaným bylinám Certifikáty kvality. Vystavenie Certifikátov kvality k jednotlivým bylinám je spoplatnené čiastkou 10 € za jeden certifikát. Predávajúci má právo vyžadovať uhradenie ceny za vystavenie Certifikátov kvality vopred.

Expedícia

 • V najbližšie možnom termíne po obdržaní objednávky skontrolujeme dostupnosť požadovaného tovaru.
 • Ak je tovar na sklade prebieha expedícia pri zaslaní na dobierku nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky alebo pri platbe vopred ihneď po obdržaní platby na účet (pozri časť Platba).
 • V prípade, že nebudeme schopní Vami objednaný tovar vyexpedovať do 8 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo v prípade platby vopred od prijatia platby na účet, budeme Vás okamžite informovať o predpokladanej dobe expedície. V tomto prípade máte automaticky nárok na zľavu vo výške 7 % z celkovej ceny objednávky.
 • Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty nebo GLS SK.
 • Mimo ČR a SR neexpedujeme.

Balenie

 • Väčšie množstvo sypaných bylín je expedované v papierových vreciach. Menšie množstvá sú v dvojvrstvových hnedých vrecúškach, ktoré neprepúšťajú svetlo. Mleté drogy sú expedované vo vzduchotesnej PE vreckách so zipsom. Vyhradzujeme si právo použiť náhradný obal, ktorý však bude vždy označený príslušnou etiketou.
 • Každý obal je opatrený etiketou s potrebnými údajmi. Spôsob použitia je zámerne uvedený len jednoslovným výrazom (nálev, odvar, surovina) vzťahujúcim sa k tradičnému použitiu. Dôvodov pre takto stručné značenie je niekoľko: 1) použitie (príprava alebo použité množstvo) väčšiny bylín je značne individuálne v závislosti na spôsobe použitia, indikácii, telesnej konštitúcii a zdravotnom stave užívateľa; 2) ponúkaný tovar je určený pre profesionálov a verejnosť so záujmom o túto problematiku, teda ľudí, ktorí vedia čo požadujú a ako to použiť; 3) informácie o vlastnom použití možno nájsť tak v odbornej literatúre, tak na internete či napríklad u liečiteľov; 4) naša firma sa zaoberá predajom bylín, nie poradenstvom v tejto oblasti.
 • Každé balenie výrobku má na etikete uvedenú minimálnu trvanlivosť (minimálne 6 mesiacov).

Poštovné a balné

 • K cene objednaného tovaru je pripočítané poštovné.
 • Balné si neúčtujeme.
 • Pri platbe vopred na Slovensku si účtujeme poštovné vo výške 4,00 €.
 • Pri odeslání na dobierku je poštovné na Slovensko 4,40 €.
 • Pri objednávke tovaru nad 40,00 € nie je poštovné účtované.

Platba

 • Na dobierku - pri zaslání na dobierku prebieha platba v čase prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Bankovým prevodom - na účet predávajúceho IBAN: SK30 8330 0000 0020 0005 6230 (SWIFT: FIOZSKBA) vedený u Fio SK (8330). Pri tomto spôsobe platby je poskytnutá zľava vo výške 4 % a nižšie poštovné (pozri časť Poštovné a balné). Tovar je expedovaný ihneď po obdržaní požadovanej sumy. Údaje potrebné pre odoslanie sú číslo účtu (IBAN SK30 8330 0000 0020 0005 6230 a SWIFT FIOZSKBA), variabilné číslo (číslo objednávky) a suma v € (cena objednávky). Ak neobdržíme platbu do 14 dní od objednania, bude objednávka automaticky stornovaná.
 • On-line platba - vzhľadom k spolupráci s overeným platobným systémom GoPay.cz (dozorovaným Českou národní bankou), Vam môžeme ponúknuť možnosť platieb platobnými kartami Visa, MasterCard, Maestro, ako aj z internetových peňaženiek ePlatby, mPeníze alebo GoPay.
 • V prípade, že Vaša objednávka obsahuje individuálne pripravenú bylinnú zmes, Vašu objednávku pripravíme a odošleme až po uhradení ceny objednávky - je teda nutná platba vopred.

Zľavy

 • Nakupujúcim umožňujeme získať tu uvedené druhy zliav:
 • Zľava 4 % pri platbe vopred bankovým prevodom (pozri časť Platba). Nemožno použiť v prípade objednávky individuálne pripravených bylinných zmesí, kde je platba vopred podmienkou.
 • Zľava 7 % pri expedícii dlhšie ako 8 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky (pozri časť Expedícia). Túto zľavu nemožno uplatniť, ak je vina na strane nakupujúceho (napr. ak uviedol do objednávky nejasné údaje a nebolo možné ho kontaktovať pre upresnenie e-mailom alebo telefonicky).
 • Akčná zľava na ponúkané tovary v aktuálne uvedenej výške. Tento typ zľavy je spravidla obmedzený na určité obdobie. Väčšinou sa tieto zľavy vzťahujú na tovar, ktorého máme nadmerné zásoby.
 • Osobná zľava pre registrovaných zákazníkov s nadštandardným obratom (nad 4.000 € za predchádzajúci rok).
 • Predchádzajúce zľavy sa nedajú kumulovať. Vždy je použitá najvyššia možná zľava.
 • Registrovaní zákazníci získavajú zľavy podľa obratu dosiahnutého v minulosti (maximálne 1 rok od poslednej objednávky). Jedná sa o získavanie tzv. kreditov za vykonané objednávky alebo referencie. Využitím kreditov je možné získať zľavu až vo výške 50 % z ceny objednaného tovaru (ďalšie informácie ku kreditom pozri stránka Registrácia).

Kúpna zmluva

 • Riadne vyplnená objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.
 • Kúpna zmluva vzniká v čase dodania tovaru a jeho prevzatie kupujúcim.
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané. U potravín musí byť vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods 8 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
 • Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich 14 dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzkarne alebo e-mail obchod (zavináč) prodejbylin.cz. V správe uveďte: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa dátum, číslo objednávky a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (Vaše číslo účtu). Dátum a Váš podpis"
 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Kč (slovom: päťdesiat korún slovenských) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to i v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Vrátený tovar musí byť v originálnom obale, nerozbalený, nepoužitý, nepoškodený a s originálnym dokladom o kúpe.
 • V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanovením § 53 ods 7 Občianskeho zákonníka a týmto poriadkom vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa predchádzajúceho odseku, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Príprava bylinných zmesí

 • Ponúkame individuálnu prípravu bylinných zmesí podľa Vaších receptur. Požiadavka na receptúru sa zadáva zo stránky príprava bylinných zmesí, kde sa zadajú jednotlivé zložky a celkové množstvo. V následujúcom kroku bude vypočítaná cena zmesi a až na jej základe sa môžete rozhodnúť, azda o zmes máte či nemáte záujem.
 • Vzhľadom k tomu, že pripravujeme zmes na základe Vášej požiadavky, nesieme zodpovednosť len za kvalitu použitých drog a vlastné spracovanie. Nie však za zloženie zmesi či jej použitie.
 • Cena za individuálnu prípravu bylinných zmesí sa skladá z ceny tovaru a ceny za prípravu, ktorá je stanovovaná individuálne podľa počtu zložiek a celkového množstva zmesi.
 • Spoločnosť F-DENTAL Hodonín s.r.o. vlastní všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý je umiestnený na stránkach PredajBylín.sk, vrátane textu, designu stránok, grafiky, ako i k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.
 • Spoločnosť F-DENTAL Hodonín s.r.o. je v súlade so zákonom č 121/2000 Sb. oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Vyhradzujeme si možnosť vymáhať tieto práva prostredníctvom externej advokátskej kancelárie.
 • V prípade, že zistíme porušenie zákona č 121/2000 Sb. vo vzťahu k našim stránkam, si dovoľujeme prednostne využiť mimosúdneho vyrovnania formou vyučtovanie vo vyške dvadsaťnásobku ceny najväčšieho predávaného balenia. V prípade zneužitia viacerých stránok, sa suma sčítá. Vopred si vyhradzujeme právo, fakturovať poskytnutie týchto informácií opakovane až do zjednania nápravy, najviac však v mesačnom intervale.
 • Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek stránku umiestnenú na PredajBylín.sk či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú na týchto stránkach. Z tohto dôvodu je na všetkých stránkach chránených podľa zákona č 121/2000 Sb. uvedený symbol Copyright "©" s textom "všetky práva vyhradené".

Reklamácia

 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí. O reklamácii nás informujte najlepšie písomne listom na adresu prevádzkarne alebo e-mailom. V písomnom oznámení je vhodné uviesť číslo faktúry, alebo variabilný symbol objednávky, druh závady a nárok, ktorý voči predávajúcemu uplatňuje (tzn. výmena tovaru za náhradné, dodanie chýbajúceho tovaru, zľava na tovar, odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru).
 • Reklamovaný tovar zašlite najlepšie v originálnom obale, ideálne so všetkými dokumentmi dodanými s reklamovaným tovarom. Reklamovaný tovar doručte späť predávajúcemu na adresu: P.O.BOX 187, Skalica 90901, SR. Tovar neposielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté.
 • Po prijatí reklamácie bude zákazníkovi vystavený a zaslaný e-mailom Reklamačný protokol. V ďalšej komunikácii prosím uvádza číslo reklamačného protokolu napr "Reklamačný protokol č 1 / 2011"
 • Predávajúci má 14 dní od fyzického obdržania reklamovaného tovaru na jeho prekontrolovanie.
 • Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej nahlásenia, prípadne v termíne na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.
 • Suma zodpovedajúca kúpnej cene reklamovaného tovaru bude kupujúcemu vrátená na uvedený bankový účet najneskôr do 10 pracovných dní od vybavenia reklamácie.
 • O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom.

Ostatné ustanovenia

 • V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností kontaktujte zodpovednú vedúcu pani Moniku Obrovskou na emailu obchod (zavináč) prodejbylin.cz alebo telefónu +420 511 111 020.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je riešená na samostatnej stránke podľa požiadavky GDPR.

nájsť v sortimente nájsť v sortimentevytlačiť stránku
© 2007 - 2024  PredajBylín.sk  & ProdejBylin.cz, všetky práva vyhradené. Mobilní zobrazení
vyhledat